Crypto

Đốt coin là gì? Ý nghĩa của việc đốt coin

Đốt coin/ token là gì? Đốt coin hay còn gọi là burn coin/ token là quá trình chuyển token đến một nơi chứa những chìa khóa riêng tư (private key) không ai có thể truy cập sử dụng được. Hay nói cách khác đốt coin là việc loại bỏ đồng coin ra khỏi lưu thông […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lãi 95.02% sau 06 ngày

Lệnh mua bán HIVE Giá mua 0.1767, tổng cộng 4,986 USDT Giá bán 0.3456, tổng cộng 9.742 USDT (giá bán rất đẹp)   —–   Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 29% trong 1 tuần

Lệnh mua bán DOT Giá mua 9.35, tổng cộng 3,219 USDT Giá bán 12.1267, tổng cộng 4,171 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 98 triệu chỉ trong 3 ngày

Lệnh mua bán HIVE Giá mua 0.3272, tổng cộng 5,969 USDT Giá bán 0.5128, tổng cộng 10,204 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 57% sau 25 ngày

Lệnh mua bán COMP Giá mua 140.74, tổng cộng 1,500 USDT Giá bán 222, tổng cộng 2,365 USDT (giá bán rất đẹp)   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời hơn 380 triệu từ vốn gốc chỉ 34 triệu

Lệnh mua bán CHZ Giá mua 0.023557, tổng cộng 1,420 USDT Giá bán 0.289122, tổng cộng 17,404 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 2.97 lần chỉ sau hơn 1 tháng

Lệnh mua bán CHZ Giá mua lần 1 0.0196, tổng cộng 1,054 USDT Giá mua lần 2 0.21776, tổng cộng 336 USDT Giá bán 0.059779, tổng cộng 4,141 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 […]

Nhà đầu tư Hên Network nhân 3.7 lần tài sản chỉ sau 17 ngày

Lệnh mua bán HOT Giá mua 0.0008021, tổng cộng 6,105 USDT Giá bán 0.0029999, tổng cộng 22,813 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 62% từ vốn gốc 1600$

Lệnh mua bán ETC Giá mua 6.946, tổng cộng 1,620 USDT Giá bán 11.24, tổng cộng 2,619 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 76% chỉ trong 1 tuần

Lệnh mua bán NANO Giá mua 3.69, tổng cộng 4,999 USDT Giá bán 6.5225, tổng cộng 8,829 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Scroll to top
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon