Lệnh thắng

Nhà đầu tư Hên Network nhân 10 lần tài sản sau 11 tháng

Lệnh mua bán CRV Tổng mua: 1,183.64 $ (giá: 0.633 $) Tổng bán: 11,824.44 $ (giá: 6.33 $) Tổng lãi: 10,640.8 $ Thời gian: 18/12/2020 – 26/11/2021 —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô […]

Nhà đầu tư Hên Network nhân 4 lần tài sản chỉ sau gần 4 tháng đồng hành

Lệnh mua bán SFP Tổng mua: 799,998 $ (giá: 0,7555 $) Tổng bán: 3169,943 $ (giá: 2,999 $) Tổng lãi: 2369,945 $ Thời gian: 22/06/2021 – 14/10/2021   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời hơn 40 triệu chỉ sau 8 ngày

Lệnh mua bán GRT Giá mua 0.7475, tổng cộng 11,512 USDT Giá bán 0.862, tổng cộng 13,263 USDT Lợi nhuận tương đương 40 triệu VNĐ —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời hơn 64% trong vòng chưa đầy 1 tháng

Lệnh mua bán BAKE Giá mua 1.8879, tổng cộng 845 USDT Giá bán 3.1043, tổng cộng 1,389 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời nhẹ 3.5 tỷ đồng sau hơn 1 tháng

Lệnh mua bán SUN Giá mua 0.02121, tổng cộng 150,000 USDT Giá bán 0.4122, tổng cộng 300,398 USDT (tương đương lợi nhuận 150,000 USDT ~ 3.5 tỷ đồng) —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lãi 95.02% sau 06 ngày

Lệnh mua bán HIVE Giá mua 0.1767, tổng cộng 4,986 USDT Giá bán 0.3456, tổng cộng 9.742 USDT (giá bán rất đẹp)   —–   Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 29% trong 1 tuần

Lệnh mua bán DOT Giá mua 9.35, tổng cộng 3,219 USDT Giá bán 12.1267, tổng cộng 4,171 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 98 triệu chỉ trong 3 ngày

Lệnh mua bán HIVE Giá mua 0.3272, tổng cộng 5,969 USDT Giá bán 0.5128, tổng cộng 10,204 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 57% sau 25 ngày

Lệnh mua bán COMP Giá mua 140.74, tổng cộng 1,500 USDT Giá bán 222, tổng cộng 2,365 USDT (giá bán rất đẹp)   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời hơn 380 triệu từ vốn gốc chỉ 34 triệu

Lệnh mua bán CHZ Giá mua 0.023557, tổng cộng 1,420 USDT Giá bán 0.289122, tổng cộng 17,404 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Scroll to top
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon