Crypto

2 Nhà đầu tư Hên Network nhân 2.7 lần tài sản trong vòng 10 ngày

Lệnh mua bán OGN (1) Giá mua 0.275, tổng cộng 4,999 USDT Giá bán 0.7456, tổng cộng 13,542 USDT Lệnh mua bán OGN (2) Giá mua 0.2865, tổng cộng 9,999 USDT Giá bán 0.7468, tổng cộng 26,040 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời nhân đôi tài khoản trong 30 ngày

Lệnh mua bán BTT Giá mua 0.0003232, tổng cộng 4,341 USDT Giá bán 0.000677, tổng cộng 9,084 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Hàng loạt nhà đầu tư Hên Network nhân đôi tài khoản chỉ trong vòng hơn 3 tuần

Đầu tháng 7-2021, hàng loạt nhà đầu tư Hên Network chốt lời nhân đôi tài sản với mã STX Dưới đây là một số ví dụ điển hình Nhà đầu tư #1 Giá mua 0.7167, tổng cộng 4,718 USDT Giá bán 1.4567, tổng cộng 9,580 USDT (giá bán số rất đẹp) Nhà đầu tư #2 […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 33% từ vốn gốc 1,500$

Lệnh mua bán EOS Giá mua 3.0225, tổng cộng 1,493 USDT Giá bán 4.0222, tổng cộng 1,986 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm […]

Nhà đầu tư Hên Network nhân 2.4 lần tài sản sau 30 ngày đồng hành

Lệnh mua bán ENJ Giá mua 0.344, tổng cộng 4,007 USDT Giá bán 0.82325, tổng cộng 9,580 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 29.5% chỉ trong 6 ngày

Lệnh mua bán DOT Giá mua 9.35, tổng cộng 3,219 USDT Giá bán 12.1264, tổng cộng 4,171 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 100% trong vòng 34 ngày

Lệnh mua bán DIA (01) Giá mua 1.489 – 1.5, tổng cộng 1,686 USDT Giá bán 3.006, tổng cộng 3,387 USDT Lệnh mua bán DIA (02) Giá mua 1.498, tổng cộng 1,232 USDT Giá bán 3.012, tổng cộng 2,476 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời x2 chỉ sau hơn 1 tháng

Lệnh mua bán DASH Giá mua 111.99, tổng cộng 10,000 USDT Giá bán 222, tổng cộng 19,803 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 58% chỉ trong vòng 25 ngày

Lệnh mua bán COMP Giá mua 140.75, tổng cộng 1,500 USDT Giá bán 222, tổng cộng 2,365 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 20% chỉ trong 2 ngày

Lệnh mua bán ALGO Giá mua 0.5364, tổng cộng 1,075 USDT Giá bán 0.646, tổng cộng 1,293 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Scroll to top
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon