Lệnh thắng

2 nhà đầu tư Hên Network chốt lời 43.4% sau 11 ngày

Lệnh mua bán BAT (1) Giá mua 0.2675, tổng cộng 1,075 USDT Giá bán 0.3838, tổng cộng 1,541 USDT Lệnh mua bán BAT (2) Giá mua 0.2676, tổng cộng 1,061 USDT Giá bán 0.3838, tổng cộng 1,521 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có […]

2 nhà đầu tư Hên Network chốt lời 28% trong 3 ngày

Lệnh mua BTT (01) Giá mua 0.0003307, tổng cộng 4,778 USDT Giá bán 0.0004250, tổng cộng 6,141 USDT Lệnh mua BTT (02) Giá mua lần 1: 0.0003307, tổng cộng 3,999 USDT Giá mua lần 2: 0.0003297, tổng cộng 1,193 USDT Giá bán 0.0004230, tổng cộng 6,640 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 10.8% trong 20 ngày

Lệnh mua ADA Giá mua 0.12551, tổng cộng 20,667 USDT Giá bán 0.13913, tổng cộng 22,890 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An toàn […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời hơn 25% chỉ trong 2 tuần

Lệnh mua bán CAKE (1) Mua CAKE giá 12.412, tổng 2,620 USDT Bán giá 15.555, tổng 3,280 USDT Lệnh mua bán CAKE (2) Mua CAKE giá 12.477, tổng 9,977 USDT Bán giá 15.555, tổng 12,427 USDT Lệnh  mua bán CAKE (3) Mua CAKE giá 12.555, tổng 9,021 USDT Bán giá 15.555, tổng 11,177 USDT   […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 325% trong 2 tháng rưỡi

Lệnh mua bán XEM Giá mua 0.2266, tổng cộng 3,881 USDT Giá bán 0.7373, tổng cộng 12,616 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 211% trong 2 tháng rưỡi

Lệnh mua bán XTZ Giá mua 1.838, tổng cộng 5,037 USDT Giá bán 3.8927, tổng cộng 10,657 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network nhân đôi tài sản chỉ trong 20 ngày

Lệnh mua bán STX Giá mua 0.5255, tổng cộng 8,105 USDT Giá bán 10.666, tổng cộng 16,451 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 379% trong hơn 2 tháng

Lệnh mua bán XEM Giá mua lần #1 0.22, tổng cộng 5,443USDT Giá mua lần #2 0.2303, tổng cộng 825 USDT Giá mua lần #3 0.2313, tổng cộng 31 USDT Giá bán 0.8394, tổng cộng 23,890 USDT   —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 […]

Nhà đầu tư X1000 – Hên Network lãi hơn nửa tỷ chỉ trong 3 tháng

Lệnh mua bán ETH Giá mua 1,909, tổng cộng 23,000 USDT Giá bán 4,043, tổng cộng 48,672 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Nhà đầu tư Hên Network chốt lời 425% trong 2,5 tháng

Lệnh mua bán XEM Giá mua 0.2266, tổng cộng 3,881 USDT Giá bán 0.7373, tổng cộng 12,616 USDT —– Join Hên Network để tăng tốc 21 lần đến đích triệu phú đô la Có 03 cơ hội ở Hên Network để tiến đến 1 triệu đô la (đều tự giữ Vốn): Siêu mạo hiểm An […]

Scroll to top
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon